PostHeaderIcon Symbolika ZHP

PostHeaderIcon Lilijka, WOSM, WAGGGS, Krzyż Harcerski

LILIJKA

Jej kształt wzorowany jest na igle kompasu, która wskazuje prawidłowy kierunek wędrówki. Dla każdego harcerza jest to droga w myśl Prawa i Przyrzeczenia harcerskiego.

Skrót ONC na jej ramionach oznacza: Ojczyzna, Nauka, Cnota.

Noszona na mundurze, w miejscu krzyża harcerskiego aż do momentu złożenia Przyrzeczenia harcerskiego oraz nakryciu głowy (berecie, rogatywce).

Lilijkę srebrną noszą harcerze, natomiast złotą instruktorzy ZHP.

 

WOSM - PLAKIETKA ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI RUCHU SKAUTOWEGO

Noszona na lewej kieszeni bluzy mundurowej przez harcerzy.

Lilia  jak strzałka kompasu wskazuje każdemu skautowi drogę służby, braterstwa oraz wierności ideałom skautowym.

Ramiona oznaczają trzy zasady ruchu skautowego - służbę Bogu, ludziom oraz samemu sobie.

Gwiazdki symbolizują Prawo i Przyrzeczenie.

Węzeł płaski jest symbolem jedności i braterstwa.

Kolor biały oznacza czystość, natomiast purpura przywództwo i niesienie pomocy innym ludziom.

 

WAGGGS - PLAKIETKA ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA PRZEWODNICZEK I SKAUTEK

Potocznie zwana Koniczyną. Noszona na lewej kieszeni bluzy mundurowej wyłącznie przez harcerki.

Listki oznaczają trzy części Przyrzeczenia - deklarację służby Bogu, ludziom oraz troskę o własny rozwój.

Podstawa koniczynki to płomień miłości do ludzi.

Żyłka (igła) skierowana w górę symbolizuje igłę kompasu, która wskazuje właściwą drogę.

Gwiazdki symbolizują Prawo i Przyrzeczenie.

Kolor niebieski symbolizuje niebo a żółty słońce, które taj jak ruch skautowy jest dostępny dla wszystkich dziewcząt na świecie.

 

Źródło: Kazek A. [red.], Poradnik harcerski, Łódź 2000. 

 

KRZYŻ HARCERSKI

Zaprojektowany na podstawie wojskowego odznaczenia Virtuti Militari w 1912r. przez ks. Kazimierza Lutosławskiego.

Ramiona krzyża oznaczają drogę ciężkiej walki z własnymi słabościami oraz gotowość do poświęceń.

Ziarenka pisaku na ramionach krzyża oznaczają niezliczoną liczbę harcerzy i harcerek, dobre uczynki oraz trudu codzienności jakich doświadcza się w codziennym życiu.

Czuwaj! - harcerskie pozdrowienie przypominające o gotowości do niesienia pomocy innym, służby Ojczyźnie oraz pracy nad sobą.

Wieniec okalający ramiona:

- liście dębu symbolizują męstwo (pracę nad sobą w zdobywaniu wiedzy, sprawności oraz dążenie do doskonałości),

- liście laurowe symbolizują zwycięstwo (nad własnymi słabościami).

Okrąg symbolizuje cel naszego życia - dążenie do doskonałości, którą można osiągnąć dzięki własnej pracy nad sobą oraz wiernej służbie Ojczyźnie. Jest on również symbolem bratniego kręgu, który łączy wszystkich harcerzy.

Promienie symbolizują pozytywne oddziaływanie harcerzy na innych ludzi.

Lilijka symbolizuje podążanie harcerzy w dobrym kierunku zgodnym z Przyrzeczeniem i Prawem harcerskim.

 

Źródło: Chyła A. [red.], Krzyż harcerski. Podstawowe wiadomości., Szczecin 2007. 

Poprawiony (niedziela, 06 kwietnia 2014 11:29)