PostHeaderIcon Śpiewnik

PostHeaderIcon Co nam w duszy gra?

PIOSENKA DRUŻYNY

Z gór jest nasz bohater,

dziewięć cyfra nasza,

Słoneczni zwiemy się, hej drużyna nasza.

 

Ludzie maja miny,

jak baby żałobne,

my mamy pomysły i śnupki pogodne.

 

Hej drużyna nasza,

w dniu kiedy powstała,

za symbol słoneczko wesołe obrała.

 

Lubimy wędrować,

lubimy zbójować,

lubimy naprzód iść, w namiotach nocować.

 

Są u nas druhenki,

są u nas chłopaki,

są rajdy, obozy, wesołe biwaki.

 

Hej bywamy w świecie,

różnie nam tam bywa,

przygoda to nasz druh hawiarska koliba.

 

(Słowa: hm. Jerzy Luftmann)