PostHeaderIcon Konspekty zbiórek

Druhny i druhowie!

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami i naszymi pomysłami na realizację niektórych tematów na zbiórkach. Poniższe konspekty i scenariusze są jedynie propozycją, która ma być inspiracją do tworzenia własnych pomysłów. Jeżeli ktoś wzbogaci konspekty, przystosuje do własnych możliwości to będziemy się z tego bardzo cieszyć.

Zbiórki z wykorzystaniem multimediów:

1. "Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec" ----> POBIERZ TUTAJ <---- zbiórka z zakresu szaroszeregowej historii harcerstwa.

2. "Jak to działa czyli struktura ZHP" ----> POBIERZ TUTAJ <---- temat trudny aczkolwiek ważny dla każdego, nawet najmłodszego harcerza.

3. "Nie pytaj o nią" ----> POBIERZ TUTAJ <---- zbiórka o tematyce patriotycznej pomysł raczej dla wędrowników zwłaszcza dobór piosenek.

4. Akcja naborowa ----> POBIERZ TUTAJ <----

 

W tym folderze znajduje się 7 przykładowych scenariuszy zbiórek. Dotyczą one losowo wybranych sprawności harcerskich mających na celu rozwój kultury technicznej wśród dzieci, czyli umiejętnego korzystania z dóbr techniki. Głównym założeniem zajęć jest pogłębianie dotychczasowej wiedzy, doskonalenie umiejętności z zakresu obsługi urządzeń oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec techniki (pozytywnych jaki negatywnych następstw z nią związanych).


Każdy ze scenariuszy składa się z części:

 

1) ogólnej - zawiera ona podstawowe założenia zajęć np. cele jakie chcemy osiągnąć podczas realizacji zajęć, środki niezbędne do zajęć, metody pracy itp.,

2) pomocniczej - wskazówki przy realizacji zbiórki - dzięki nim w łatwy sposób nawiążemy do tematu zbiórki oraz zmotywujemy uczestników do działania. Sposób dojścia do prezentowanych treści może być zupełnie inny niż zaprezentowany przeze mnie. Ważne jest, aby przed realizacją zadania wywołać ciekawość w uczestnikach, pobudzić ich do działania nie zdradzając wszystkiego od razu.

----> POBIERZ TUTAJ <---- Folder jest spakowany programem winRAR.

 

 

 

Poprawiony (sobota, 29 grudnia 2012 22:14)