PostHeaderIcon Regulamin Mundurowy

 

REGULAMIN MUNDUROWY 9 DH "SŁONECZNI" IM. SABAŁY

 1. Regulamin mundurowy 9 DH „Słoneczni” im. Sabały opracowany jest w oparciu o regulamin mundurowy Związku Harcerstwa Polskiego z wykorzystaniem elementów umundurowania Wojska Polskiego oraz armii zachodnich. Wszelkie spory reguluje regulamin ZHP oraz drużynowy.
 2. Regulamin dotyczy tylko i wyłącznie harcerek i harcerzy 9 DH Słoneczni im. „Sabały”.
 3. Każdy harcerz zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Mundurowego.
 4. Regulamin zaakceptowany jest przez Radę Drużyny i wszelkie jego zmiany możliwe są za zgodą w/w organu.
 5. Uwagi i propozycje dotyczące zmian regulaminu ma prawo wnosić każdy harcerz.
 6. Każdy instruktor 9 DH zobowiązany jest do wspierania harcerzy oraz ich rodziców w kompletowaniu umundurowania.
 7. Każdy harcerz, który posiada wypożyczony element umundurowania zobowiązany jest do zdania wszystkich wypożyczonych rzeczy w chwili odejścia z drużyny na stałe.
 8. Druhny - włosy spięte, brak tipsów i makijażu, druhowie - zawsze przystrzyżony i ogolony.
 9. Wszelkie wyjazdy drużyny odbywają się w mundurach. Typ umundurowania uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Ostateczną decyzję w w/w sprawie podejmuje drużynowy z przybocznym(i).
 10. Plakietkę "9" na chuście harcerskiej przyszywa się od 3,5 cm do 4 cm mierząc od dołu chusty.
 11. Plakietkę drużyny przyszywamy na lewym rękawie xx cm od szycia rękawa.
 12. Herb miasta Wolsztyna przyszywamy pod plakietką drużyny xx cm od szycia rękawa. Odstęp pomiędzy plakietkami xx cm.
 13. Sprawności harcerskie przyszywamy na prawym rękawie xx cm od szycia w xx rzędach. Odstępy pomiędzy sprawnościami xx cm.
 14. Każdy harcerz powinien w miarę możliwości uzupełniać swoje umundurowanie.
 15. Podstawowe elementy umundurowania po otrzymaniu bluzy mundurowej:
 • plakietka WOSM/WAGGGS,
 • sznur funkcyjny,
 • lilijka ZHP (kolce),
 • beret - czarny,
 • pas harcerski parciany ZHP (druhny - czarny, druhowie - zielony).

 

REGULAMIN DO POBRANIA ----> TUTAJ <----

 

Poniżej zapraszam publikujemy zdjęcia, które służą jako wzór umundurowania:

 

 

Poprawiony (niedziela, 14 lutego 2016 17:25)